วิธีคิดให้สบายใจ


สังฆทาน

 

 

มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ไม่คิดใน ทางลบ เช่น หากเจอปัญหา

 

 

ในการทำงาน แทนที่จะมานั่งกลุ้มใจ

 

 

 

คิดว่าคราวนีต้องแย่แน่ๆ ก็ให้มองว่า นี้เป็นหนทางหนึ่ง ที่จะ

 


ฝึกฝนให้เราเก่งกล้ามากยิ่งขึน

 

 

 

 

การมีจิตใจที่สงบ


 

 

 

 

เคยได้ยินคำพูดที่ว่า ”จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว”

 

 

หรือเปล่า คำพูดนีใช้ได้ผลดีทีเดียว

 


 

เวลาเกิดปัญหาขึ้น เราอย่าเพิงตื่นตระหนกไปกับปัญหานั้น

 

 

การที่เรามีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะทำให้เราเกิด


 

 

ปัญญาในการคิด หาวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังทำให้เรามี

 

 

สุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

 

 

  

 

การมีความอดทน

 

 

 


 

คาถาข้อนีก็สอดคล้องกับข้อที่แล้ว เพราะการที่เราจะมีจิตใจที่

 

 

สงบได้ เราต้องรู้จักอดทนอดกลั้น

 


 

ระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ หากสิ่งใดไม่เป็นไปตามที่

 

 

เราคาดหวังไว้ เราก็ต้องอดทนรอคอยให้ถึง


 

 

ช่วงเวลาของเรา นอกจากนียังต้องอดทนต่อปัญหาและความ

 


ยากลำบากในการทำงานด้วย

 

 

 สังฆทาน


 

การทำบุญ ถวายสังฆทาน

 

 


 

ก็สามรถทำให้จิตใจสงบสุขได้

 

 

logo