การสั่งซื้อสินค้า สังฆทาน

            

วิธีการสั่งซื้อ สังฆทานพุทธรักษา

 


  ก่อนทำการสั่งซื่้อสินค้า  ให้ท่านโทรมาสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้ากับทางเราก่อน

 

 

 โทร 089 222 9402

 


อย่าพึ่งโอนเงินมา นะครับ เมื่อพูดคุยได้รายละเอียดข้อตกลงการสั่งซื่อสินค้ากันเรียบร้อยแล้ว

 


ท่านจึงจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้และหลังจากนั้นให้ท่านทำการส่งรายละเอียดการโอนเงิน

 


ระบุ วันที่-เวลา-จำนวนเงิน ที่ท่านโอนมา พร้อมทั้งรายละเอียดชื่อ และ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์

 


ของท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียด ที่อยู่ในการจัดส่งสินค่้าให้กับท่านมายังเราทางอีเมล์

 


สำหรับทางเราจะได้จัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านได้อย่างถูกต้อง เมื่อทางเราตรวจสอบข้อมูลการ

 


โอนเงินถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ของท่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  เราจะทำการจัด

 


ส่งสินค้าให้ท่านทาง ไปรษณีย์ EMS รวดเร็วทันใจ เมื่อจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจะโทรแจ้ง

 


ท่านทันที รอรับสินค้าได้เลย ครับ

 

 


 

    บัญชีธนาคารสำหรับทำการโอนเงินเข้าบัญชี

 

 


    ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี -  ออมทรัพย์

 

 

 

 

    ชื่อบัญชี  

 

    

 

 

     เลขที่บัญชี 

 

 

 

 

 

   

อีเมล์ สำหรับติดต่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและชื่อที่อยู่ของท่านมายังเราสำหรับทำการจัด

 

 

 

ส่งสินค้าให้กับท่าน กรุณาพิมพ์ข้อมูลชื่อ-ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ของท่าน-จำนวนสินค้า ที่ท่านสั่ง

 

 

 

ซื้อกับเรา กรุณาพิมพ์ส่งมาให้ถูกต้องไม่ผิดพลาด เพื่อทางเราจะได้จัดส่งสินค้าให้ถึงยังท่าน

 

 

 

และ  ขอขอบคุณทุกๆท่านที่อุดหนุนใช้บริการสินค้าของเรา ใช้ดีแล้วแนะนำบอกต่อ

 

 

 

 

                        ขอขอบพระคุณอย่างสูง.....ครับ 

 

                                        

 

 โทร 089 222 9402

                         

 

 

 

                        

 

 

 

                       

 

 

 

 

 สังฆทาน

 สังฆทาน   สังฆทาน  สังฆทาน  สังฆทาน

             Uploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart system